حرف دل یه نیم نگاه به دل http://boghzedel.mihanblog.com 2020-07-10T00:47:10+01:00 text/html 2013-10-05T13:34:44+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n فــقـــر چــیــســـت؟! http://boghzedel.mihanblog.com/post/571 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>* فقر اینه که ۲ تا النگو توی دستت باشه و ۲ تا دندون خراب توی دهنت؛</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>* فقر اینه که روژ لبت زودتر از نخ دندونت تموم بشه؛</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>* فقر اینه که شامی که امشب جلوی مهمونت میذاری از شام دیشب و فردا شب خانواده‌ات بهتر باشه؛</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>* فقر اینه که ماجرای عروس فخری خانوم و زن صیغه‌ای پسر وسطیش رو از حفظ باشی اما تاریخ کشور خودت رو ندونی؛</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>* فقر اینه که از بابک و افشین و سیاوش و مولوی و رودکی و خیام چیزی جز اسم ندونی اما ماجراهای آنجلینا جولی و براد پیت و سیر تحولی بریتنی اسپرز رو پیگیری کنی؛</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>* فقر اینه که وقتی کسی ازت میپرسه در ۳ ماه اخیر چند تا کتاب خوندی برای پاسخ دادن نیازی به شمارش نداشته باشی؛</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2013-10-02T12:51:48+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n گاهی لیوان را زمین بگذار http://boghzedel.mihanblog.com/post/570 <P><SPAN id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5163 lang=fa><STRONG>استادی درشروع کلاس درس، لیوانی پراز آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند... بعد از شاگردان پرسید:</STRONG></SPAN><SPAN lang=fa> </SPAN><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4819><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4818 lang=fa>به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟</SPAN></STRONG></P><STRONG><SPAN lang=fa> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4848><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4847><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4846 lang=fa>شاگردان جواب دادند:</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><STRONG><SPAN lang=fa>50 گرم، 100 گرم، 150 گرم</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4841><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4843><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4842 lang=fa>استاد گفت:</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4840><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4839 lang=fa>من هم بدون وزن کردن، نمی دانم دقیقا“ وزنش چقدراست. اما سوال من این است: اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همین طور نگه دارم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4803><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4838><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4837 lang=fa>شاگردان گفتند: هیچ اتفاقی نمی افتد.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4836><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4835><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4834 lang=fa>استاد پرسید: خوب، اگر یک ساعت همین طور نگه دارم، چه اتفاقی می افتد؟</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4833><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4832><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4831 lang=fa>یکی از شاگردان گفت: دست تان کم کم درد میگیرد.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4802><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4801><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4800 lang=fa>حق با توست.. حالا اگر یک روز تمام آن را نگه دارم چه؟</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4830><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4829><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4828 lang=fa>شاگرد دیگری گفت: دست تان بی حس می شود.</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=fa>عضلات به شدت تحت فشار قرار میگیرند و فلج می شوند. و مطمئنا“ کارتان به بیمارستان خواهد کشید و همه شاگردان خندیدند.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4851><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4850><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4849 lang=fa>استاد گفت: خیلی خوب است. ولی آیا در این مدت وزن لیوان تغییرکرده است؟</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl><STRONG><SPAN lang=fa>شاگردان جواب دادند: نه</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4854><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4853><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4852 lang=fa>پس چه چیز باعث درد و فشار روی عضلات می شود؟</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=fa>درعوض من چه باید بکنم؟</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4799><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4798><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4797 lang=fa>شاگردان گیج شدند. یکی از آنها گفت: لیوان را زمین بگذارید.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4857><STRONG id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4856><SPAN id=yui_3_7_2_1_1380721550093_4855 lang=fa>استاد گفت: دقیقا“ مشکلات زندگی هم مثل همین است.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl><STRONG><SPAN lang=fa>اگر آنها را چند دقیقه در ذهن تان نگه دارید.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl><STRONG><SPAN lang=fa>اشکالی ندارد. اگر مدت طولانی تری به آنها فکر کنید، به درد خواهند آمد.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl><STRONG><SPAN lang=fa>اگر بیشتر از آن نگه شان دارید، فلج تان می کنند و دیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5170><STRONG id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5169><SPAN id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5168 lang=fa>فکرکردن به مشکلات زندگی مهم است... اما مهم تر آن است که درپایان هر روز و پیش از خواب، آنها را زمین بگذارید.</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa> </SPAN><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5173><STRONG id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5172><SPAN id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5171 lang=fa>به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرند، هر روز صبح سرحال و قوی بیدار می شوید و قادر خواهید بود از عهده هرمسئله و چالشی که برایتان پیش می آید، برآیید!</SPAN></STRONG><SPAN lang=fa><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5174><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5177 align=center><STRONG id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5176><SPAN id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5175 lang=fa>دوست من، یادت باشد که لیوان آب را همین امروز زمین بگذاری.</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA><U></U><U></U></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5180 align=center><STRONG id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5179><SPAN id=yiv1581320686yui_3_7_2_1_1380632057108_5178 lang=fa>زندگی همین است!</SPAN></STRONG></DIV></SPAN></STRONG> <P><STRONG><SPAN lang=fa></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><SPAN lang=fa></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2013-10-02T05:49:12+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n فرعون و شیطان http://boghzedel.mihanblog.com/post/569 <p style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.6em; text-align: center; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی میکرد.</strong></span><br style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.</strong></span><br style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این اندیشه بود که چه چاره ای بیندیشد و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان کسی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.</strong></span><br style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که شیطان وارد شد.</strong></span><br style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">شیطان گفت: خاک بر سر خدایی که نمیداند پشت در کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد!</strong></span><br style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">بعد خطاب به فرعون گفت: من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم آنوقت تو با این همه حقارت ادعای خدایی می کنی؟</strong></span><br style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">پس شیطان عازم رفتن شد که فرعون گفت: چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده شدی؟</strong></span><br style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">شیطان پاسخ داد: زیرا میدانستم که از نسل او همانند تو به وجود می آید.</strong></span></p><p style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.6em; text-align: right; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="border: 0px none; direction: rtl; font-family: Tahoma; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 100); line-height: 16.265625px;">&nbsp;</span></p> text/html 2013-09-14T06:39:32+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n موضوع انشاء : ازدواج را توصیـف کنیـد http://boghzedel.mihanblog.com/post/568 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kamyab.ir/wp-content/uploads/2013/06/EzdrvajWwW.KamYab.ir_.png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">پیش بابایی می روم و از او می پرسم:</span><br style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">“ازدواج چیست؟”</span><br style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">بابایی هم گوشم را محکم می پیچاند و می گوید:</span><br style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">“این فضولی ها به تو نیومده، هنوز دهنت بوی شیر میده، از این به بعد هم دیگه توی خیابون با دخترای همسایه ها لی لی بازی نمی کنی، ورپریده!”</span><br style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">متوجه حرف های بابایی و ربط آنها به سوالم نمی شوم، بابایی می پرسد:</span><br style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">“خب حالا واسه چی می خوای بدونی ازدواج یعنی چی؟!”</span><br style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">در حالی که در چشمهایم اشک جمع شده است می گویم:</span><br style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">“بابایی بهتر نیست اول دلیل سوالم رو بپرسید و بعد بکشید؟!”</span><br style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">بابایی با چشمانی غضب آلوده می گوید:</span></div> text/html 2013-09-04T03:14:23+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n 5تفاوت جالب چپ دست هاوراست دست ها ! http://boghzedel.mihanblog.com/post/567 <p id="yiv6567535066yui_3_7_2_1_1378099413588_2633" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: 16px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1378266982856_11908">در دنیا به طور تقریبی از هر ۱۰ نفر یک نفر چپ دست است. داستان‌ها و افسانه‌های زیادی در رابطه با افراد چپ‌دست وجود دارد. همچنین تحقیقات بسیاری نیز در رابطه با آنها و بر روی تفاوت‌های ذهنی، فکری، تمایلات و تاثیرشان در اجتماع در مقایسه با راست‌دست‌ها انجام شده یا در حال انجام است.</strong></p><div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salemzi.com/img/left-handed-salemzi-84916874.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div><div><p id="yiv6567535066yui_3_7_2_1_1378099413588_2675" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: 16px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1378266982856_11912">در این میان، پنج مورد از جالب‌ترین تفاوت‌های افراد چپ‌دست با سایرین وجود دارد که بد نیست از آنها آگاه باشید:</strong></p><p id="yiv6567535066yui_3_7_2_1_1378099413588_2638" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: 16px;"><strong style="color: rgb(204, 0, 0);">۱- ناتوانی در یادگیری در چپ‌دست‌ها شایع‌تر است.</strong><br></p><p id="yui_3_7_2_1_1378266982856_11940" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: 16px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1378266982856_11939">نتیجه تحقیقاتی که اخیرا بر روی گروهی از افراد انجام شده نشان می‌دهد که میزان خوانش‌پریشی در افراد چپ‌دست بیشتر است. به زبان ساده خواندن روان یک متن برای افراد چپ‌دست به مراتب سخت‌تر از راست‌دست‌هاست. البته این اختلال می‌تواند در مهارت‌هایی مانند املا، مهارت‌های شنوایی، نامگذاری، حافظه کوتاه‌مدت و موارد مشابه نیز به چشم آید. همچنین احتمال بروز روان‌گسیختگی نیز در آنها بیشتر است. یک تئوری، این مسائل را به آسیب‌های حین رشد که بر اثر محیط بروز می‌کنند مرتبط می‌داند. اما بقیه، ژنتیک -و به طور خاص ژن LRRTM1 که که عامل بروز این مشکلات شناخته شده- را در بروز این اختلالات دخیل می‌دانند.</strong></p><p id="yiv6567535066yui_3_7_2_1_1378099413588_2642" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: 16px;"><strong id="yiv6567535066yui_3_7_2_1_1378099413588_2640" style="color: rgb(204, 0, 0);">۲- بسیاری از چپ‌دست‌ها از راست‌دست‌ها باهوش‌ترند.</strong><br></p><p id="yui_3_7_2_1_1378266982856_11916" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: 16px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1378266982856_12038">چپ‌دست‌ها اما در درک مسائل هندسی و فضایی و همینطور تصور ذهنی اشیاء قوی‌ترند. مهارت‌هایی که از آنها شطرنج‌بازها یا معماران نخبه‌ای می‌سازد. بر اساس مقاله‌ای که در&nbsp;<em id="yui_3_7_2_1_1378266982856_12040">ژورنال روانشناسی آمریکا</em>&nbsp;منتشر شده آمده که چپ‌دست‌ها در تفکرات واگرا بهتر از راست‌دست‌ها هستند. شاید به همین دلیل است که از هفت رئیس‌جمهور آخر ایالات متحده چهار نفرشان چپ دست بوده‌اند. همچنین آلبرت انشتین، بنجامین فرانکلین، نیوتون و داروین نیز از چپ‌دست‌های مشهور بوده‌اند که افراد بسیاری شهرت و اعتبار آنها را با چپ‌دست بودنشان مرتبط می‌دانند.</strong></p></div><div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div> text/html 2013-09-01T04:15:38+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n کدام قسمت از صورتتان جوش می‌زند؟! http://boghzedel.mihanblog.com/post/566 <span style="color: rgb(102, 0, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 16.265625px; text-align: justify;">طب سوزنی در مناطق آسیایی طرفداران فراوانی دارد. این طب که یک طب سنتی است و خواستگاه اصلی آن کشور چین بوده، تاکنون بار‌ها از لحاظ علمی نیز موفقیت‌های بسیاری به منظور درمان بیماری‌های مزمن بدست آورده است.</span><br style="line-height: 16.265625px; color: rgb(102, 0, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="line-height: 16.265625px; color: rgb(102, 0, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(102, 0, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 16.265625px; text-align: justify;">اطباء با تجربه این طب معتقدند اینکه هر یک از جوش‌های صورت در کدام منطقه از صورت به وجود می‌آیند نشان دهنده وجود مشکل در یکی از اندام‌های بدن است و از طریق طب سوزنی به راحتی می‌توان این مشکل که خود را از طریق یک جوش نشان داده حل کرد و شاهد عود یک بیماری نبود.</span> <div><span style="color: rgb(102, 0, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 16.265625px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://persian-star.net/1392/4/31/02.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#660033" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10558" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.22em;">موسسه طب سنتی چین اقدام به طراحی و چاپ یک نقشه از صورت انسان کرده و در حال حاضر می‌توان این نقشه را در بسیاری از کلینیک‌های پوست و زیبایی مشاهده کرد. هر جوش یا لکه در منطقه‌ای از پوست حاکی از بروز یک بیماری یا مشکل در ناحیه خاصی از بدن است. بنابر این با این نقشه می‌توانید علت آن را دریابید و برای رفع بیماری خود در زمانی مناسب قدم بردارید.</font><font color="#000066" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></font><b id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10557" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.22em;"><font color="#BB00F9" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10684" style="line-height: 1.22em;">1و2 :&nbsp;</font><font color="#008000" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10556" style="line-height: 1.22em;">دستگاه گوارش.</font></b><font color="#000066" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10554" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; line-height: 1.22em;">&nbsp;برای رفع این مشکل باید غذاهای فرآوری شده کمتری مصرف کنید و همچنین از خوردن غذاهای آماده (فست فود‌ها) بپرهیزید. میزان چربی را در رژیم غذایی خود کاهش دهید. آب بیشتر بنوشید و غذاهای خنک کننده همچون خیار را بیشتر بخورید.</font></div> text/html 2013-09-01T04:12:49+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n نکات کلیدی برای درمان جوش صورت http://boghzedel.mihanblog.com/post/565 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://persian-star.net/1392/4/31/01.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><font color="#800080" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10568" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">پوست صورت، گردن، قفسه سینه، پشت و شانه ها به دلیل داشتن غدد چربی، شرایط مساعدی را برای رشد میکروب ها فراهم می کنند. لذا جوش های بسیاری ممکن است در این نواحی از بدن دیده شوند. درمان جوش ها، تنها از راه کاهش میزان آنها امکان پذیر است. در اینجا 12 راه را برای کم کردن بروز این جوش ها برای شما بیان می کنیم.</font><font color="#000066" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></font><b id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10604" style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#FF00FF" style="line-height: 1.22em;">1.&nbsp;</font><font color="#FF0000" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10603" style="line-height: 1.22em;">صورت خود را بیش از حد نشویید</font></b><font color="#000066" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10605" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="line-height: 1.22em;">تنها کثیف بودن پوست منجر به بروز آکنه و جوش نمی شود، بلکه بسیاری از انواع لکه ها و جوش های پوستی به دلیل شستشوی زیاد پوست به وجود می آیند، زیرا شستشوی زیاد سبب تحریک پوست می شود. مواد شوینده پوست، مثلا صابون ها، حاوی مواد شیمیایی هستند که تماس بیش از اندازه این مواد با پوست منجربه کاهش سلامت پوست و در نتیجه بروز لکه ها و جوش های پوستی می شود. می توان مناطق مستعد بروز جوش های پوستی را با یک پاک کننده ملایم و آب گرم، روزی دو بار شست تا تحریک پوست برای بروز جوش های پوستی را به حداقل رساند.<br style="line-height: 1.22em;"></font><font color="#FF0000" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><b style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></b></font><b id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10607" style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#FF00FF" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10612" style="line-height: 1.22em;">2.</font><font color="#FF0000" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10606" style="line-height: 1.22em;">&nbsp;از صابون های بدون چربی استفاده کنید</font></b><font color="#000066" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10611" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="line-height: 1.22em;">چربی صابون وارد خلل و فرج پوست شده و زمینه را برای بروز لکه ها و جوش های پوستی فراهم می کند، به همین منظور، از صابون هایی که بر روی آنها نوشته شده ضد آکنه، استفاده کنید. صابونها، حاوی مواد شیمیایی هستند که تماس بیش از اندازه این مواد با پوست منجر به کاهش سلامت پوست و در نتیجه بروز لکه ها و جوش های پوستی می شود.<br style="line-height: 1.22em;"></font><font color="#FF0000" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><b style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></b></font><b id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10614" style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#FF00FF" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10613" style="line-height: 1.22em;">3.</font><font color="#FF0000" style="line-height: 1.22em;">&nbsp;می توانید غذاهای مورد علاقه خود را مصرف کنید</font></b><font color="#000066" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10610" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="line-height: 1.22em;">این تفکر درست نیست که خوردن شکلات و غذاهای چرب ارتباط مستقیم با بروز جوش و آکنه دارد. آکنه زمانی رخ می دهد که منافذ پوستی توسط چربی سلول های پوستی و باکتری های طبیعی پوست بسته شوند و سبب بروز ورم و التهاب شوند. استفاده از برخی غذاها منجر به بروز واکنش های هورمونی در بدن می شود که باعث تولید بیش از حد سلول های پوست و یا تولید چربی بیش از حد خواهد شد. ولی باید از مصرف بیش از حد غذاهای چرب مثل پیتزا و نیز شکلات خودداری کنید.<br style="line-height: 1.22em;"></font><font color="#FF0000" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><b style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></b></font><b id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10609" style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#FF00FF" style="line-height: 1.22em;">4.&nbsp;</font><font color="#FF0000" id="yui_3_7_2_1_1378011446437_10608" style="line-height: 1.22em;">به مقدار زیاد آب بنوشید</font></b><font color="#000066" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="line-height: 1.22em;">نوشیدن آب در طول روز سبب می شود تا بدن شما دچار کم آبی نشود.<br style="line-height: 1.22em;"></font><font color="#FF0000" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><b style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></b></font><b style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#FF00FF" style="line-height: 1.22em;">5.&nbsp;</font><font color="#FF0000" style="line-height: 1.22em;">کرم ضدآفتاب بزنید</font></b></div> text/html 2013-08-27T04:38:38+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n 60 روش بـرای اینـکه شوهـرتان را قدرتمنـد سازیـد http://boghzedel.mihanblog.com/post/564 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://persian-star.net/1392/4/22/eeeeee.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#000066" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="line-height: 1.22em; font-size: 5pt;"><br style="line-height: 1.22em;"></span></font><font color="#003300" id="yui_3_7_2_1_1377580439761_18917" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">نیازهای مردان و زنان در بعضی جهات مشابهند ولی از آنجا که مردان، مریخی و زنان، ونوسی هستند در یکسری موارد نیز با یکدیگر تفاوت دارند. همه ما انسانها ذاتا دوست داریم مورد توجه و احترام قرار بگیریم. اگر ما با نیازهای دو طرف آشنا باشیم مسلما روابطمان با همسرمان رو به بهبود می رود. وقتی مردی از جانب همسرش مورد احترام قرار می گیرد، به تدریج سعی می کند تبدیل به شخص برتری شود. احترام یکی از فاکتورهایی است که اغلب مردان به آن توجه بسیاری نشان می دهند. عشق و احترام برای یک مرد تقریبا هم معنی است. بدون شک با انجام روش های زیر شگفت زده شده و شاهد نتایج باورنکردنی آن خواهید بود:</font><font color="#000066" style="line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></font><font face="Tahoma" style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><b style="line-height: 1.22em;"><font color="#CC0066" style="line-height: 1.22em;">۱</font></b></font><b id="yui_3_7_2_1_1377580439761_18916" style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#CC0066" style="line-height: 1.22em;">.&nbsp;</font><font color="#000066" id="yui_3_7_2_1_1377580439761_18915" style="line-height: 1.22em;">اجازه دهید متوجه شود چقدر وجودش برای شما اهمیت دارد.<br style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></font></b><font face="Tahoma" style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><b style="line-height: 1.22em;"><font color="#CC0066" style="line-height: 1.22em;">۲.&nbsp;</font></b></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 16.265625px; text-align: justify;"></span><b id="yiv9193939934yui_3_7_2_1_1373117497915_3921" style="line-height: 16.265625px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#800080" id="yui_3_7_2_1_1377580439761_18914" style="line-height: 1.22em;">حتی اگر با شما مخالفت می کند، باز هم به صحبت های او گوش دهید.</font><font color="#000066" style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></font><font color="#CC0066" style="line-height: 1.22em;">۳.&nbsp;</font><font color="#000066" id="yui_3_7_2_1_1377580439761_18920" style="line-height: 1.22em;">از او تقاضای کمک کنید.<br style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></font><font color="#CC0066" style="line-height: 1.22em;">۴.&nbsp;</font><font color="#800080" id="yui_3_7_2_1_1377580439761_18921" style="line-height: 1.22em;">به او بگویید که او را دوست دارید و به وجودش افتخار می کنید.</font><font color="#000066" style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"><br style="line-height: 1.22em;"></font><font color="#CC0066" style="line-height: 1.22em;">۵.&nbsp;</font><font color="#000066" id="yui_3_7_2_1_1377580439761_18922" style="line-height: 1.22em;">بگذارید برای خود سرگرمی داشته باشد.</font></b></div> text/html 2013-08-27T04:25:52+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n بزرگترین دشمن شما کیست ؟ http://boghzedel.mihanblog.com/post/563 <b id="yui_3_7_2_1_1377580439761_9884" style="font-family: Tahoma; font-size: small;">بزرگترین دشمن شما کیست ؟ اصلا تا حالا به این موضوع فکر کرده اید ؟ شاید فکر می کنید دشمنی ندارید اما باید رازی را به شما بگوییم : شما بزرگترین دشمن خودتان هستید ، 6 راهی که با خود دشمنی می کنید را در ادامه بخوانید ...</b> <div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">برای مدت طولانی من زندگی تک بعدی داشتم و فکر می کردم که فقط باید با روش خاصی زندگی کرد . سعی کردم اشتباهاتم را مرور کنم تا بفهمم چه عاملی سبب شده که موفق نشوم. و فهمیدم که برای اینکه حس راحتی داشته باشم رویاهایم را فراموش کرده ام. باورهایم را نادیده گرفته و خودم را از عشق و خوشبختی با ممانعت از دستیابی به آنها محروم ساختم. اما بعد از مدتی که گذشت و به زندگی ام نگاه کردم با خود گفتم چرا زندگی اینقدر پر از بدبختی است؟</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">واضح است که خودم را خیلی گم کرده بودم. سپس شروع کردم به تغییر دادن چیزهایی که در طول دهه قبل جزو عادتهای من به شمار می رفتند که منجر به مشاجراتی با همسرم شد. نهایتا درحالیکه اشک می ریخت به من گفت :" مارک تو خودت دشمن خودت هستی! خودت !...همه چیز تقصیر خودت است. دیگر نمی توانم تسکین تو باشم ، اگر بخواهی می توانی تغییر کنی اما لازم است که بخواهی و خواهش می کنم بخواه..." . و من پس از مدتها کشمکش های درونی و مطالعات گسترده و حمایت های بی دریغ همسرم و چند نفر از دوستان ، نهایتا توانستم خودم را پیدا کنم.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">من می خواهم تجربیاتم را در اختیار شما قرار بدهم چون می دانم که شما نیز گاهی درگیری هایی با شیطان درونتان دارید. بعضی وقتها افکار ما و تصمیم های همیشگی و روتین زندگی بزرگترین دشمن ما محسوب می شوند که باعث می شود من به شما یادآوری کنم که از آن برحذر باشید.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><font color="#FF3300" id="yui_3_7_2_1_1377580439761_9931" style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><b id="yui_3_7_2_1_1377580439761_9930">1- توقع رضایت همیشگی داشتن&nbsp;</b></font></div> text/html 2013-08-26T07:24:01+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n مکالمه خیام با دوس دخترش (طنز) http://boghzedel.mihanblog.com/post/562 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دوس دخترش : کجایی عجیجم ؟</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">خیام :</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">ماییم و می و مطرب و این کنج خراب</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">جان و دل و جام و جامه در رهن شراب</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دوس دخترش : مشروب !؟ مگه تو نگفتی من نماز میخونم ؟ :|</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">خیام :</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">می خوردن و شاد بودن آیین من است</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">فارغ بودن ز کفر و دین، دین من است</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دوس دخترش : با کیا هستی حالا ؟ :/</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">خیام :</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">فصل گل و طرف جویبار و لب کشت</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">با یک دو سه دلبری حوری سرشت</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دوس دخترش : آدرس بده ببینم ! بیام بزنم دهنشونو صاف کنم !</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">خیام :</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">راه پنهانی میخانه نداند همه کس</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دوس دخترش : انقد مشروب بخور با دوستات تا بمیری ! :/</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">خیام :</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">گر می نخوری طعنه مزن مستان را</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">بنیاد مکن تو حیله و دستان را</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دوس دخترش : برووووووووو بمیرررررررررررر</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">خیام</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">چون مُرده شوم خاک مرا گم سازید</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);">احوال مرا عبرت مردم سازید :))</span></p> text/html 2013-08-26T04:30:14+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n داستان کوتاه صدای دل‌نشین مادر http://boghzedel.mihanblog.com/post/561 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kamyab.ir/wp-content/uploads/2013/05/Madar5WwW.Kamyab.IR_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دیشب خواب پریشونی دیده بودم. داشتم دنبال کتاب تعبیر خواب می‌گشتم</span></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">که مامان صدا زد امیر جان مامان بپر سه تا سنگک بگیر.</span></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">اصلا حوصله نداشتم گفتم من که پریروز نون گرفتم. مامان گفت خوب دیروز مهمون داشتیم زود تموم شد. الان هیچی نون نداریم. گفتم چرا سنگگ، مگه لواشی چه عیبی داره؟ مامان گفت می‌دونی که بابا نون لواش دوست نداره.</span></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">گفتم صف سنگگ شلوغه. اگه نون می‌خواهید لواش می‌خرم. مامان اصرار کرد سنگک بخر، قبول نکردم. مامان عصبانی شد و گفت بس کن تنبلی نکن مامان حالا نیم ساعت بیشتر تو صف وایسا، این حرف خیلی عصبانیم کرد. آخه همین یه ساعت پیش حیاط رو شستم. دیروز هم کلی برای خرید بیرون از خونه علاف شده بودم. داد زدم من اصلا نونوایی نمیرم. هر کاری می‌خوای بکن!</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">داشتم فکر می‌کردم خواهرم بدون این که کار کنه توی خونه عزیز و محترمه اما من که این همه کمک می‌کنم باز هم باید این حرف و کنایه‌ها رو بشنوم. دیگه به هیچ قیمتی حاضر نبودم برم نونوایی.</span></div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><div style="text-align: justify;">حالا مامان مجبور میشه به جای نون برنج درسته کنه. این طوری بهترم هست. با خودم فکر کردم وقتی مامان دوباره بیاد سراغم به کلی می‌افتم رو دنده لج و اصلا قبول نمی‌کنم.</div></span></p></div> text/html 2013-08-26T04:28:28+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n هلو ،ساعت ۷ دم در حاضر باش ! + طنز http://boghzedel.mihanblog.com/post/560 <h2 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 1.2em; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هلو ،ساعت ۷ دم در حاضر باش !+طنز</span></h2><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><b><span style="color: rgb(0, 0, 205);">بــابــام اس فــرسـتاده: هــلـو، ســاعت ۷ دم در حــاضر بــاش مــیـام دنـبالـت!!!</span></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><b><span style="color: rgb(0, 0, 205);">مــنــم فــکـر کـردم ازش سوتی گــرفـتم جــو گـرفـت جواب دادم:</span></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><b><span style="color: rgb(0, 0, 205);">بــاشـه شــفـتـالـوی مـن ,مـانـتـو خـوشـگـلمـو میـپـوشـم مـیـام عـجـیـجـم!!!</span></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><b><span style="color: rgb(0, 0, 205);">بــعد بـابـام جـواب داد:</span></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><b><span style="color: rgb(0, 0, 205);">اسـکـلِ بیــشــعـور, هـلـو یـعـنی سـلام ,آخـه تـو کـی میخوای آدم شی ؟؟؟۲۰ سالت شد آدم نشدی,مــن چـه گـنـاهـی کـردم کـه تو پــسـرمـی؟؟؟</span></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">من &nbsp;:|</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بابام&nbsp;~X(</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">پرورشگاه&nbsp;B-)</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سازمان حمایت از بچه های بی سرپرست&nbsp;:D</span></p> text/html 2013-08-26T04:24:18+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n چه میوه‌ای را با چه هدفی بخوریم؟ http://boghzedel.mihanblog.com/post/559 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kamyab.ir/wp-content/uploads/2013/05/MivehWwW.Kamyab.IR_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;">مصرف میوه تاثیر بسیار زیادی بر سلامت کلی بدن و جذب و هضم مواد غذایی و سوخت‌وساز آنها در بدن دارد. مصرف میوه روند سوخت و ساز قند، چربی و پروتئین را در بدن بالا می‌برد و تاثیر زیادی در حفظ سلامت و تندرستی بدن دارد. از این رو مصرف روزانه آنها به همه افراد خانواده توصیه می‌شود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;">میوه‌ها مفیدترین و طبیعی‌ترین منابع تغذیه برای بشر هستند، از این رو گنجاندن آنها در سبد غذای روزانه خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنها نکته مهم این است که هنگام مصرف میوه‌ها توجه کافی به چگونگی مصرف، میزان و زمان مصرف آنها داشته باشیم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;">محققان و کارشناسان طب سنتی و مزاج‌شناسی میوه‌ها را به چهار گروه میوه‌های شیرین، اسیدی، غیراسیدی و خنثی تقسیم‌بندی کرده‌اند و معتقدند هنگام مصرف میوه‌ها یا تهیه سالادهای میوه باید دقت کرد تا از میوه‌های هم‌گروه استفاده کرد. به‌عنوان مثال، برای تهیه سالاد میوه باید از میوه‌هایی استفاده کرد که در گروه میوه‌های شیرین قرار دارند</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>۱- انجیر</strong></span><br>انجیر انواع و رنگ‌های مختلفی دارد که همه آنها در داشتن ویتامین‌های A، B، C و آهن با یکدیگر برابرند. بر اساس تحقیقات به‌دست آمده، مصرف این میوه به صورت خام و خشک موجب از بین بردن بوی بد دهان و برخی از بیماری‌های دهان می‌شود. خوردن انجیر تازه از طرفی موجب کاهش حرارت بدن و رفع تشنگی می‌شود. همچنین این میوه موجب تعریق زیاد شده و تمامی سموم موجود در بدن را به واسطه آن از بدن خارج می‌کند. به گفته محققان، مصرف این میوه قبل از مصرف غذا موجب تحریک اشتها و همین‌طور پاکسازی کامل دستگاه گوارش می‌شود.</p></div> text/html 2013-08-26T04:22:06+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n چگونگی فهمیدن حرف دل خانم ها از حرکات آنها!!! http://boghzedel.mihanblog.com/post/558 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(47, 79, 79);"><span style="font-size: medium;">برخـلاف زنـان کـه اسـاتـیـد مـسـلم هـنـر دوپــهلوگری هستـند، اغـلب مـردان آنــچه که مقصودشان است را می گـویند و آنچه را که می گویند مقصودشان است. صحـبـتــهای آنان رک و راست و بی پرده می باشد. از طـرف دیگر زنان بخصوص هنگام گفتگو عموما زیرک تـر و پیچیده تر هستند. به همین خاطر است که تفسیر زبان جسـمانـی زنان از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.<br>خواه باور کنید یا نه، زنان دائما از طریق زبان جسمانی خود در حال ساطع نمودن علائمی هستند که نمایانگر اندیشه و خواسته شان در آن هنگام است. تنها راه حل، رمز گشایی این علائم می باشد، که بخصوص در روزهای آغازین آشنایی که هنوز یکدیگر را نمی شناسید، مفید خواهد بود.<br>نشانه های جسمانی زیر را چک کنید تا متوجه شوید مفهوم حرکات چشمها و پاها زمانی که لبان همسرتان بسته است چیست.</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(47, 79, 79);"><span style="font-size: medium;"><b>علائم تمایلات عاطفی :</b></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">علائم تمایلات عاطفی همانند علائم دلربایی است، فقط کمی شدیدتر و با افت و خیز بیشتر. تماسهای چشمی افزایش یافته و طولانی تر می گردد. مردمک متسع شده بیانگر بیداری احساس است. برخی حالتها و ژستها نیز میتواند نشانه واضحی باشد. معمولا اینگونه رفتار علنی در زمانی است که زن و شوهر با یکدیگر تنها باشند.<br><span style="color: rgb(47, 79, 79);"><span style="font-size: medium;"><b><br>عکس العمل شما :</b>&nbsp;همسرتان آماده است، بنابراین با مهربانی پاسخ او را بدهید. با او صمیمیت بیشتری برقرار کنید، رفتارش را تکرار نمایید و تماسهای چشمی را افزایش دهید.</span></span></p> text/html 2013-08-26T04:14:04+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n فهرست عجیب ترین مرگ های اتفاق افتاده در دنیا http://boghzedel.mihanblog.com/post/557 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">بیماری، جنگ، حادثه. همه این موارد تا به حال جان بسیاری از مردم دنیا را گرفته است. اما گاهی، اتفاقات بسیار کوچک و ساده می‌توانند باعث شوند یک نفر به عجیب‌ترین شکل ممکن جان خود را از دست بدهد. این افراد از آن دسته کسانی هستند که شاید در زمان زندگی انسان‌های مشهوری نبودند اما به‌خاطر نحوه مرگشان در دنیا به شهرت رسیده‌اند.</span> <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><b><span style="color: rgb(153, 51, 0);">زبان مرگ‌آفرین</span><br></b><br>«آلن پینکرتون» یک کارآگاه و جاسوس آمریکایی اسکاتلندی بود که یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین آژانس‌های کارآگاهی دنیا را راه‌اندازی کرد. آژانس او اولین آژانس کارآگاهی در آمریکا بود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">در اواخر ژوئن ۱۸۸۴ اتفاق عجیبی برای آلن پیش آمد. زمانی که او در حال راه رفتن در یکی از پیاده‌روهای شیکاگو بود ناگهان به داخل یک گودال نه چندان عمیق افتاد. بر اثر این اتفاق او زبان خود را به شدت گاز گرفت. زخم ایجاد شده روی زبان آلن بسیار عمیق بود اما او هرگز برای درمان آن اقدام نکرد. تا اینکه این زخم عفونی شده و مدت کوتاهی پس از آن، عفونت وارد خونش شد؛ بر اثر همین عفونت، آلن در اول جولای ۱۸۸۴ جان خود را از دست داد.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><b><span style="color: rgb(153, 51, 0);">مرگ به خاطر نینتندو</span></b></p></div> text/html 2013-08-24T04:25:20+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n فرق بین جهنم و بهشت http://boghzedel.mihanblog.com/post/556 <span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">** **</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; * **&nbsp; &nbsp; فرق بین جهنم و بهشت*****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">* *****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">*&nbsp; &nbsp; روزی یک مرد روحانی با خداوند مکالمه ای داشت: 'خداوندا! دوست*****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">* *****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">*&nbsp; &nbsp; دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند؟ '، خداوند او را به سمت دو*****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">* *****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">*در هدایت کرد و یکی از آنها را باز کرد، مرد نگاهی به داخل انداخت،*****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">* *****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">*&nbsp; &nbsp; درست در وسط اتاق یک میز گرد بزرگ وجود داشت که روی آن یک ظرف خورش*****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">* *****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">*&nbsp; &nbsp; بود، که آنقدر بوی خوبی داشت که دهانش آب افتاد، افرادی که دور میز*****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">* *****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">*&nbsp; &nbsp; نشسته بودند بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند، به نظر قحطی زده*****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">* *****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">*&nbsp; &nbsp; می آمدند، آنها در دست خود قاشق هایی با دسته بسیار بلند داشتند که*****</span><br style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px;">* *****</span> text/html 2013-08-20T08:44:12+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n طلاق برنامه ریزی شده http://boghzedel.mihanblog.com/post/555 <div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9335" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9334">با اصرار از شوهرش می‌خواهد که طلاقش دهد. شوهرش می گوید: «چرا؟ ما که زندگی‌ خوبی‌ داریم.»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9353" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9352">از زن اصرار و از شوهر انکار. در نهایت شوهر با سرسختی زیاد می‌پذیرد، به شرط و شروط ها. زن مشتاقانه انتظار می‌کشد شرح شروط را: «تمام ۱۳۶۴ سکه بهار آزادی مهریه‌ات را باید ببخشی.»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9356" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9355">زن با کمال میل می‌پذیرد. در دفترخانه مرد رو به زن کرده و می‌گوید: «حال که جدا شدیم ولی تنها به یک سوالم جواب بده.»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9361" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9360">زن می‌پذیرد. مرد می‌پرسد: «چه چیز باعث شد اصرار بر جدایی داشته باشی‌ و به خاطر آن حاضر شوی قید مهریه‌ات، که با آن دشواری حین بله برون پدر و مادرت به گردنم انداختن، را بزنی‌.»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9382" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9406">زن با لبخندی شیطنت آمیز جواب داد: «طاقت شنیدن داری؟»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9384" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9414">مرد با آرامی گفت: «آری.»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9387" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9386">زن با اعتماد به نفس گفت: «دو ماه پیش با مردی آشنا شدم که از هر لحاظ نسبت به تو سر بود. از اینجا یک راست میرم محضری که وعده دارم با او، تا زندگی‌ واقعی در ناز و نعمت را تجربه کنم.»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9390" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9392">مرد بیچاره هاج و واج رفتن همسر سابقش را به تماشا نشست. زن از محضر طلاق بیرون آمد و تاکسی گرفت. وقتی‌ به مقصد رسید کیفش را گشود تا کرایه را بپردازد. نامه‌ای در کیفش بود. با تعجب بازش کرد. خط همسر سابقش بود. نوشته بود: «فکر می‌کردم احمق باشی‌ ولی‌ نه اینقدر.»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9394" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9396">نامه را با پوزخند پاره کرد و به محضر ازدواجی که با همسر جدیدش وعده کرده بود رفت. منتظر بود که تلفنش زنگ زد. برق شادی در چشمانش قابل دیدن بود. شماره همسر جدیدش بود. تماس را پاسخ گفت: «سلام، کجایی؟ پس چرا دیر کردی؟»</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9422" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376990996834_9421">پاسخ آنطرف خط، تمام عالم را بر سرش ویران کرد. صدا، صدای همسر سابقش بود که می‌گفت: «باور نکردی؟ گفتم فکر نمی‌کردم اینقدر احمق باشی‌. این روزها می‌توان با یک میلیون تومان مردی ثروتمند کرایه کرد تا مردان گرفتار، از شر زنان با مهریه‌های سنگینشان نجات یابند!»</font></div> text/html 2013-08-03T03:13:22+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n آیا میدانستید که http://boghzedel.mihanblog.com/post/554 <b id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5309"> <span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5308" style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;">آیا میدانستید که</span><span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5313" style="color:rgb(0,0,100);font-family:Tahoma;">&nbsp;خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می‌فرستد ؟<br> </span></b><span style="font-family:Tahoma;"><b> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;"><br> </span></b></span><b id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5331"> <span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5332" style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;">آیا میدانستید که</span><span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5330" style="color:rgb(0,0,100);font-family:Tahoma;">&nbsp;زمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله با خورشید، سومین سیاره منظومه شمسی است ؟<br> </span></b><span style="font-family:Tahoma;"><b> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;"><br> </span></b></span><b id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5335"> <span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5334" style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;">آیا میدانستید که</span><span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5342" style="color:rgb(0,0,100);font-family:Tahoma;">&nbsp;هر ساله حدود پانصد شهاب‌سنگ نسبتا” بزرگ به زمین برخورد می‌کند ؟<br> </span></b><span style="font-family:Tahoma;"><b> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;"><br> </span></b></span><b id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5337"> <span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5336" style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;">آیا میدانستید که&nbsp;</span><span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5338" style="color:rgb(0,0,100);font-family:Tahoma;">ایرانیان اولین بار نمایش های همگانی (تئاتر) را اجرا نموده اند و همانها گریم و ساخت نقاب را در ۱۵ هزار سال پیش پایه گذارده اند ؟<br> </span></b><span style="font-family:Tahoma;"><b> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;"><br> </span></b></span><b id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5352"> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;">آیا میدانستید که</span><span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5351" style="color:rgb(0,0,100);font-family:Tahoma;">&nbsp;گرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نامحدودی باقی می ماند ؟<br> </span></b><span style="font-family:Tahoma;"><b> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;"><br> </span></b></span><b id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5344"> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;">آیا میدانستید که</span><span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5343" style="color:rgb(0,0,100);font-family:Tahoma;">&nbsp;لاکپشت در بین جانوران جهان، طولانی ترین عمر را دارد و ممکن است تا۱۵۰سال عمر کند ؟<br> </span></b><span style="font-family:Tahoma;"><b> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;"><br> </span></b></span><b id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5346"> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;">آیا میدانستید که</span><span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5345" style="color:rgb(0,0,100);font-family:Tahoma;">&nbsp;بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب میباشد ؟<br> </span></b><span style="font-family:Tahoma;"><b> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;"><br> </span></b></span><b id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5350"> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;">آیا میدانستید که&nbsp;</span><span id="yui_3_7_2_1_1375503207064_5349" style="color:rgb(0,0,100);font-family:Tahoma;">نمک از پنج هزار سال پیش در سفره ما انسانها بوده است ؟<br> </span></b><span style="font-family:Tahoma;"><b> <span style="color:rgb(176,0,0);font-family:Tahoma;"><br> </span></b></span> text/html 2013-07-23T06:42:10+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n تا حالا اسامی معروفترین عاشقای جهان را شنیدی http://boghzedel.mihanblog.com/post/553 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000080">اتللو و دزدمونا(عشاق درام ویلیام شکسپیر)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000080">امیر ارسلان وفرخ لقا(عشاق قدیمی افسانه های فولکوریک ایران)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000080">بهرام و گل اندام(عشاق قدیمی افسانه های فولکوریک ایران)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000080">بیژن و منیژه(عشاق شاهنامه فردوسی)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000080">پل ویرژینی(عشاق رمان تاریخی برناردن دوسن پیر)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000080">خسرو شیرین(در داستانی از نظامی گنجوی)</SPAN></P> text/html 2013-07-02T08:44:12+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n خنده دار ترین جک ها و ... http://boghzedel.mihanblog.com/post/552 <div class="posttitle" style="padding-right: 7px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold; padding-top: 10px; padding-bottom: 3px; direction: rtl; text-align: center;"><a href="http://dabireadabiati.blogfa.com/post/89/%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d9%88-" style="text-decoration: none;"><font color="#000099">خنده دار ترین جک ها و ...</font></a></div><div class="postbody" style="padding-right: 7px; line-height: 1.5em; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; padding-top: 5px; padding-bottom: 7px; text-align: center;"><p style="text-align: right;"><font color="#000099"><span style="font-size: 13px; font-weight: 700;"><font size="3" _yuid="yui_3_1_1_2_134016994898466">یه نفر با چشما و گوشای کاملا بسته در ادارههای دولتی فقط از روی بو و رایحه موجود در فضا میتونه ساعت رو حدس بزنه<br>بوی دهن : 8 الی 9 صبح<br>بوی نون و خیار : 9 تا 10<br>بوی عرق: 10 تا 12<br>بوی جوراب : 12 تا 1<br>بوی میکس عرق ، جوراب ، گلاب : نماز ظهر<br>بوی نهار :1 تا 2<br>بوی آروغ:2 الی 3 بعدازظهر</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;"></font></font></p><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;" color="#000099"><p><b><font size="3">.</font></b></p><p><b><font size="3">.</font></b></p><p><b><font size="3">.</font></b></p></font><p><font color="#000099"><span style="text-align: right; font-size: 13px; font-weight: 700;"><font size="3">ننه بزرگم میگه دختر پسری که همدیگه رو دوست داشته باشن بهم محرمن؛ صیغه و اینا هم دیگه نمیخاد ...<br>اصن مرجع تقلیده منه به قرعان</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;"></font></font></p><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;" color="#000099"><p><b><font size="3">.</font></b></p><p><b><font size="3">.</font></b></p><p><b><font size="3">.</font></b></p></font><p><font color="#000099"><span style="text-align: right; font-size: 13px; font-weight: 700;"><font size="3">ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ<br>ﺗﺎ ﺁﺩﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﯾﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ<br>ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﭙﺮﻥ ﺗﻮ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;"></font></font></p><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;" color="#000099"><p><b><font size="3">.</font></b></p><p><b><font size="3">.</font></b></p><p><b><font size="3">.</font></b></p></font><p><span style="text-align: right; font-size: 13px; font-weight: 700;"><font size="3" color="#000099">از قلبم پرسیدم:چه کنم وقتى دلم تنگ است و دستم کوتاه؟<br>جواب داد:من کارم خونرسانى به بدنه،از من شرو ور نپرس!!</font></span></p></div> text/html 2013-06-30T06:51:02+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n دوستت دارم هایم را ... http://boghzedel.mihanblog.com/post/549 <blockquote><blockquote><div align="justify"><font color="#000099" size="4"><b><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><br>دوستت دارم هایم را بی دریغانه به همراه بوسه های گرمم ، تا ابد نثارت میكنم ... </font></b></font></div></blockquote></blockquote> text/html 2013-06-27T03:51:30+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n راز عشـق در چیـست؟ http://boghzedel.mihanblog.com/post/548 <a href="http://upload.iranvij.ir/farvardin92/86594591335112616363.jpg" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://upload.iranvij.ir/farvardin92/86594591335112616363.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="357" hspace="0" vspace="0" width="462"></div></a><br><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5248" style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma">&nbsp;<br></font></font></font></font></font><div align="justify"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5248" style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma"> </font> <font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5251" style="font-size:14pt;" color="#008000" face="Tahoma"> 1. راز عشق در تواضع است .</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5251" style="font-size:14pt;" color="#008000" face="Tahoma"> این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست.</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5251" style="font-size:14pt;" color="#008000" face="Tahoma"> بلکه نشان دهنده احساس و تفکری قوی است.</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5251" style="font-size:14pt;" color="#008000" face="Tahoma"> میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند،</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5251" style="font-size:14pt;" color="#008000" face="Tahoma"> تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5251" style="font-size:14pt;" color="#008000" face="Tahoma"> آنها را تازه و با طراوت نگه میدارد.</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma"> </font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma"> </font> <font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5252" style="font-size:14pt;" color="#910000" face="Tahoma"> 2. راز عشق در احترام متقابل است.</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5252" style="font-size:14pt;" color="#910000" face="Tahoma"> احساسات متغیر اند، اما احترام دو طرف ثابت می ماند .</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5252" style="font-size:14pt;" color="#910000" face="Tahoma"> اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است ،</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5252" style="font-size:14pt;" color="#910000" face="Tahoma"> با احترام به نظریاتش گوش کن .</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5252" style="font-size:14pt;" color="#910000" face="Tahoma"> احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد .</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma"> </font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma"> </font> <font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_6168" style="font-size:14pt;" color="#800080" face="Tahoma"> 3. راز عشق در این است که</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_6168" style="font-size:14pt;" color="#800080" face="Tahoma"> به یکدیگر سخت نگیرید .</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_6168" style="font-size:14pt;" color="#800080" face="Tahoma"> عشقی که آزادانه هدیه نشود اسارت است .</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma"> </font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma"> </font> <font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5253" style="font-size:14pt;" color="#0000FF" face="Tahoma"> 4. راز عشق در این است که</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5253" style="font-size:14pt;" color="#0000FF" face="Tahoma"> هر روز کاری کنی که شریک زندگی ات را</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5253" style="font-size:14pt;" color="#0000FF" face="Tahoma"> خوشحال کند ،</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5253" style="font-size:14pt;" color="#0000FF" face="Tahoma"> کاری مثل دادن هدیه ای کوچک ،تحسین ،</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5253" style="font-size:14pt;" color="#0000FF" face="Tahoma"> لبخندی از روی محبت .</font></font></font></font></font><br><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1372308337915_5253" style="font-size:14pt;" color="#0000FF" face="Tahoma"> نگذار که جویبار محبت از کمی باران ، بخشکد.</font></font></font></font></font><br></div><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5456" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5451" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5457" face="Tahoma"><font id="yiv4996138075yui_3_7_2_1_1357455332576_5458" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font style="font-size:14pt;" color="black" face="Tahoma"> </font></font></font></font></font><br> text/html 2013-06-25T03:19:05+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n این عادتها را ترک کنید، پیرتان می کند http://boghzedel.mihanblog.com/post/547 <div align="center"><img src="http://www.pars98.com/wp-content/uploads/2013/06/piretan-mikonad.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="justify"><p>شکی نیست که پیری روندی اجتناب ناپذیر است اما با رعایت نکاتی می توان از سن واقعی خود احساس رضایت بیشتری داشت و حتی احساس جوانی کرد.در این مطلب به نقل از متخصصان به شما یاد می دهند تا احساس شادابی بیشتری داشته باشید و عادت هایی را که باعث می شود ظاهر شما پیرتر شود، کنار بگذارید.</p> <p><strong>دیر خوابیدن :</strong><br> دیر خوابیدن و کمبود خواب باعث می شود شما ظاهر پیرتری پیدا کنید. کمبود خواب باعث ایجاد پف چشم و افتادگی و خستگی پلک های چشم می شود.</p> <p><strong>کم تحرکی و ورزش نکردن :</strong><br> این عادت اشتباه را کنار بگذارید و روزانه ورزش کنید. ورزش میزان کورتیزول را کاهش می دهد و میزان تولید هورمون های مفید مانند تستوسترون را افزایش می دهد. علاوه بر آن فشار خون بالا را کنترل می کند و خلق و خو را بهبود می بخشد. روزانه ۳۰ دقیقه ورزش توصیه می شود.</p> <p><strong>تمایل به خوراکی های شیرین :</strong><br> مصرف زیاد قند روند پیری قسمت های مختلف بدن را افزایش می دهد. مصرف قند زیاد نه تنها باعث افزایش وزن می شود بلکه خطر بروز بیماری دیابت و حتی ناراحتی پوستی به ویژه آکنه و چین و چروک را افزایش می دهد. هنگام مصرف قند، روندی به نام گلیکیشن (glycation) رخ می دهد.در این روند قند در جریان خون به پروتئین ها می چسبد و مولکول های جدید به نام (AGES) ایجاد می کند که پوست را آسیب پذیر می کند. در صورت تمایل به خوردن شیرینی از شکلات تلخ با قند پایین استفاده کنید.</p> <strong>سیگار کشیدن :</strong></div></div> text/html 2013-06-10T03:37:27+01:00 boghzedel.mihanblog.com lvl03n ١٠ روش طبیعی برای مقابله با نیش پشه http://boghzedel.mihanblog.com/post/546 <a href="http://salijoon.info/mail92/920319/234423.jpg" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://salijoon.info/mail92/920319/234423.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="334" hspace="0" vspace="0" width="501"></div></a><br><br><div align="justify"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14273" face="Tahoma" size="2"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14269" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14264" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14263" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14262" color="#000000" face="Tahoma"><div id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14370" style="text-align:right;"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14369">پشه‌ها نیش می‌زنند و پس از 24 ساعت می‌میرند، اما جای نیش آن‌ها که سوزش دارد و قرمز شده، برای مدتی می‌ماند و باعث آزار فرد می‌شود.</font></div></font><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14279" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14278" color="#000000"><div id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14277" style="text-align:right;">&nbsp;</div></font></font></font></font></font></font></div><font size="2"><br><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14273" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14269" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14264" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14263" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14279" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14301" face="Tahoma"><span id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14300"><div id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14299" style="text-align:right;"><span id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14373">10 راه طبیعی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای مقابله با پشه‌ها و رهایی از نیش این حشرات به ویژه در طول شب استفاده کرد.&nbsp;<font color="#ff0000">اولین روش</font>&nbsp;، خلاص شدن از آب‌های راکد در اطرافتان است. به عنوان مثال، ظروف آب حیوانات خانگی و حوض‌ها محل مناسبی برای تخم‌گذاری این پشه‌ها و گسترش دامنه فعالیت آن‌هاست.</span></div></span></font><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14282"><div id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14298" style="text-align:right;">&nbsp;</div></font></font></font></font></font></font></font><font size="2"><br></font><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14273" face="Tahoma" size="2"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14269" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14264" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14263" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14279" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14282"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14285" face="Tahoma"><span id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14284"><div id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14283" style="text-align:right;"><span id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14296"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14375" color="#ff0000">دومین راه</font>&nbsp;، کاشتن و یا نگهداری از گیاهان چون علف گربه،‌ اکلیل کوهی، بالنگ، استوخدوس، دارچین و نعناع است. این گیاهان مانع جذب پشه‌ها می‌شوند یا به عبارتی به گیاهان پشه‌گریز معروف هستند.</span></div></span></font><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14281" face="Tahoma"><div id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14280" style="text-align:right;">&nbsp;</div></font></font></font></font></font></font></font><font size="2"><br></font><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14273" face="Tahoma" size="2"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14269" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14264" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14263" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14279" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14282"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14281" face="Tahoma"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14287" face="Tahoma"><span id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14290"><div id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14289" style="text-align:right;"><span id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14288"><font id="yui_3_7_2_1_1370837982945_14291" color="#ff0000">سومین روش</font>&nbsp;، این است که از سیر استفاده کنید. پشه‌ها همانند خون‌آشام‌ها از این گیاه نفرت دارند. اگر از بوی سیر متنفرید، یک تکه پارچه را در آب سیر خیس کنید و پس از خشک شدن، آن را خارج از اتاق و یا محلی که زندگی می‌کنید، آویزان کنید. اگر هم برایتان فرقی نمی‌کند که بوی سیر بدهید، یک حبه سیر را چهار قسمت کرده و یکی از این چهار قسمت را له کرده و با پنج لیوان آب مخلوط کنید و به صورت اسپری درآورید و به خود بپاشید. این روش پشه‌ها را از شما دور می‌کند. همچنین می‌توانید یک بوته سیر را از سر در اتاقتان آویزان کنید.</span></div></span></font></font></font></font></font></font></font></font><br> text/html 2013-05-11T16:28:25+01:00 boghzedel.mihanblog.com S.E R سری به میز تحریرم http://boghzedel.mihanblog.com/post/545 این روز ها بهونه گیر شدی ، وقتی می بینی تو فیس بوکم پست می زارم باناراحتی می خونی و لایک نمی کنی ...<br>دلت هوای وبلاگمون رو کرده ، وبلاگ من و تو ..<br>که شادی ها و غم هامونو با هم نوشتیم ..<br>وقتی می گی دلم برای دست نوشته هات تنگ شده ، از چشاتمی خونم که واقعا دلتنگی ... <br>چه قد دوست دارم که دست هام روی کیبرد برای خودش و به عشق تو می رقصه ..<br>ذهن خالی من به بودن تو معنی می گیره و می نویسه ..<br>دوست دارم عزیزم . <br>