تبلیغات
حرف دل - گفتگوی زن و شوهری ...
تاریخ : دوشنبه 8 آبان 1391 | ساعت 10 و 18 دقیقه و 37 ثانیه | دلنویس : lvl03n
(مرد در حال تماشای مسابقه‌ی فوتبال)
 
زن: به‌نظر تو موهام رو کوتاه کنم؟
مرد: اگر دوست داری کوتاه کن!
زن: من دارم از تو می‌پرسم!
مرد: نمی‌دونم عزیزم. اگر فکر می‌کنی قشنگ می‌شی کوتاه کن!
 زن: یعنی به نظرت من این‌جوری قشنگ نیستم؟
مرد: نه عزیزم. فقط گفتم اگر كوتاه دوست داری کوتاه کن!تو در بین تمام زن‌هایی که من می‌شناسم از همه قشنگ‌تری.
زن: پس زن‌های دیگه رو هم دید می‌زنی؟ معلوم شد چه چشم چرونی هستی! 
مرد: ای بابا! خوب قشنگ من! عزیز من! خانم من! آره کوتاه کن!
زن : این رو گفتی که دیگر حرف نزنم؟
مرد : نه جونم! حرف بزن!
زن: پس تو واقعا فکر می کنی موهای کوتاه خوشگل تره؟
مرد: آره عزیزم. کوتاهشون کن.
  
زن: ولی خودم موی بلند را بیش‌تر دوست دارم!
مرد: خیلی خب. هر جور راحتی. می‌خواهی کوتاه کن یا کوتاه نکن.
زن: ناراحت شدی؟
مرد: نه عزیزم! چه ناراحتی؟  مثل همیشه یک سوال کردی.
زن: این کار همیشگی‌ته. اصلا به من توجه نداری. هر وقت یه سوال می پرسم تو سر بالا جواب می دی!
مرد: خوب می‌گی من الان چی بگم؟
زن: اصلا ولش کن! می‌خوام موهام رو رنگ کنم! به نظرت قرمز قشنگ تره یا طلایی؟
مرد: مگه رنگ موهات چه‌شه؟ تازه تو همه‌ی رنگ‌ها بهت می‌آد.
زن: دیدی گفتم كه من اصلا برات مهم نیستم؟
مرد: عجب گیری کردیم. اگه من بگم غلط کردم تو راحت می شی؟
زن: بهانه‌گیر هم شدی! نکنه پای یک زن دیگه وسطه و من نمی دونم!
مرد: آخه رنگ موی تو چه ربطی به زن دیگه داره؟
زن: پس یه زنی هست كه رنگ موی من ربطی به اون نداره! حالا که این طوری شد من هم مهریه ام را می‌گذارم اجرا تا تو هوس زن گرفتن نکنی.
مرد: اگه فکر کردی این دفعه هم می تونی با این کارها من رو گیر بندازی و مثل اون دفعه ۵۰۰ هزار تومان از من بگیری كور خوندی!
زن: یعنی تو نمی‌خواهی به من ۵۰۰ هزار تومان بدی ؟؟!طبقه بندی: اجق وجق، مالیخولیایی، متفرقه، طنز و سرگرمی،
برچسب ها: گفتگوی زن و شوهری،

پیچک